High-Wine.com wordt met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Wij kunnen echter geen garanties geven over de correctheid of nauwkeurigheid van de informatie op de website. High-wine.com aanvaardt geen aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke onjuistheden van het getoonde.

High-Wine.com is in geen geval aansprakelijk voor schade die het directe of indirecte gevolg is van het gebruik van de op deze website beschikbare informatie.

High-Wine.com is niet verantwoordelijk voor content op de aan deze website gekoppelde bestanden en/ of websites waarnaar wordt verwezen.

Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de content of delen daarvan maken inbreuk op intellectuele rechten. Fotomateriaal blijft eigendom van de betreffende High Wine accommodatie(s).